Τετάρτη, Ιούλιος 24, 2024
Text Size
Greek English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Ασκήσεις

AEGEAN VHF CONTEST. Το AEGEAN VHF CONTEST, ο  ραδιοερασιτεχνικός διαγωνισμός που με την ευθύνη των μελών του AEGEAN DX GROUP, έχει καταστεί θεσμός στη χώρα μας, πραγματοποιείται κάθε χρόνο το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, έχει 48ωρη διάρκεια και αφορά στην ενεργοποίηση των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου σε ατομικό ή σε συλλογικό επίπεδο και την μεταξύ τους επικοινωνία στην ζώνη των V.H.F. (6 και 2 μέτρα) και UHF (70 cm) με σκοπό την επίτευξη πολλών επαφών και την κάλυψη μακρινών αποστάσεων για την επίτευξη της μεγαλύτερης κατά το δυνατό βαθμολογίας (σκορ) ανά κατηγορία.

FIELDAY. Άσκηση σε πραγματικές συνθήκες υπαίθρου, αναπτύσοντας φορητούς σταθμούς ασυρμάτου, τις κεραίες και τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας.Η εκδήλωση πραγματοποιείται, πάντοτε κάθε χρόνο, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, έχει παγκόσμια εμβέλεια και αφορά στην ενεργοποίηση των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου στο ύπαιθρο μακριά από μόνιμη εγκατάσταση ρεύματος και στην μεταξύ τους επικοινωνία για την διαπίστωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε έκτακτες ανάγκες. Περισσότερες πληροφορίες για το θεσμό Ελληνικό Field Day από τους διοργανωτές του στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ρ. http://www.raag.org/ .