Τετάρτη, Ιούλιος 24, 2024
Text Size
Greek English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Γνώσεις - Νομοθεσία

 

 

    rck1      
   

 

     
   

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

     
   

 

     
pdf 24 1 Ενδεικτικές Ερωτήσεις Γραπτών Εξετάσεων   Download  
pdf 24 2 Ερωτηματολόγιο Πολλαπλών Επιλογών Κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου _ (SY)   Download  
pdf 24 2 Ερωτηματολόγιο Πολλαπλών Επιλογών Κατηγορίας 1 _ (SV)   Download  
pdf 24 3 Αίτηση/Εξουσιοδότηση Χορήγησης Αδείας Λειτουργίας Ρ/ερασιτεχνικού Σταθμού   Download  
pdf 24 4 Αίτηση/Εξουσιοδότηση Τροποποίησης Αδείας Λειτουργίας Ρ/ερασιτεχνικού Σταθμού   Download  
pdf 24 5 Αίτηση/Εξουσιοδότηση Ανανέωσης Αδείας Λειτουργίας Ραδιοερασιτεχνικού Σταθμού   Download  
pdf 24 6 Αίτηση/Εξουσιοδότηση Χορήγησης πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη   Download  
doc 24 7 Οδηγίες Χορήγησης Ανανέωσης & Τροποποίησης Αδείας Λειτουργίας Ρ/ερασ. Σταθμού   Download  
doc 24 8 Οδηγίες Χορήγησης πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη   Download  
pdf 24 9 HF BAND PLAN 2006   Download  
pdf 24 10 HF BAND PLAN 2009   Download  
pdf 24 11 VHF/UHF BAND PLAN 2006   Download  
pdf 24 12 VHF_Handbook_V5_35_( Updated 04 March 2009 )   Download  
pdf 24 13 E K K Z Σ 2006_____ ( Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων )   Download  
pdf 24 14 ΦΕΚ 1579Β/2002___ Κανονισμός Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου   Download  
pdf 24 15  Νέος _ Κανονισμός λειτουργίας Ερασιτεχ. Σταθμών Ασυρμάτου_2 Σεπτ. 2011   Download  
pdf 24 16  Τροποποίηση Υ.Α. 38200_1136 _2-Σεπ-2011 ( Κανονισμός )_21 Μαρτ 2013   Download  
pdf 24 17 Νόμος 2801Α/2000__ Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπ. Μεταφ. & Επικοινωνιών   Download  
pdf 24 18 Νόμος 3431Α/2006__ Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών & άλλες Διατάξεις   Download  
pdf 24 19 Ραδιοερασιτεχνικοί Σύλλογοι   Download  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
    cq woolf